Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


Τα υλικά/συστήματα πρέπει να έχουν ενεργειακή πιστοποίηση και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προγράμματος όπως αναφέρονται στο σημείο Εργασίες που χρηματοδοτούνται.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Επιλέξιμα είναι και προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και δεν φέρουν σήμανση CE εάν δεν υφίσταται για αυτά σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία.

 Η χώρα έχει συμμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό με τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες μέσω πλήθους κανονιστικών κειμένων.

Ενδεικτικά κείμενα είναι διαθέσιμα στη Βιβλιοθήκη.

Το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τα ανωτέρω κανονιστικά κείμενα, πρέπει να πληρούνται από το σύνολο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους προμηθευτές και συνεργεία στο πλαίσιο του Προγράμματος.

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.