Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


Γενικά

Οι Τράπεζες υποδέχονται και αξιολογούν τις αιτήσεις, χορηγούν δάνεια και καταβάλλουν τα κίνητρα, όπως προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Τραπεζών απορρέουν και από τη συμφωνία Συγχρηματοδότησης και Συνεπένδυσης που υπογράφεται με το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε..

Οι Τράπεζες για την υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων προσαρμόζουν το Πληροφοριακό τους Σύστημα (ή αναπτύσσουν νέο) σε αυτό της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
Για την υποβολή των αιτήσεων εφαρμόζουν επιπλέον τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τις διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι Τράπεζες διενεργούν τις πληρωμές προς τους προμηθευτές / συνεργεία και διατηρούν φυσικό φάκελο κάθε έργου (ενιαίο για την περίπτωση πολυκατοικίας) για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του.

Οι συνεργαζόμενες Τράπεζες αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. σε εβδομαδιαία βάση με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Ο φυσικός φάκελος κάθε αίτησης διατηρείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Η ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του ανωτέρου αρχείου από το Δικαιούχο.

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας

Οι Τράπεζες, οφείλουν να κάνουν αναφορά στο Πρόγραμμα και να παραπέμπουν στη διαδικτυακή πύλη σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση, οι Τράπεζες, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1828/2006  περί ενημέρωσης και δημοσιότητας και σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Αναλυτικές Οδηγίες ελέγχου των δικαιολογητικών περιέχονται στα αντίστοιχα Παραρτήματα.

Για τους Όρους Δημοσιότητας του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» πατήστε εδώ

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.