Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
1. ΚΥΑ Προκήρυξης Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον (ΦΕΚ Β’ 1180 / 09.06.2011)
α) ΦΕΚ Β’ 675 / 07.03.2012 
β) ΦΕΚ Β’ 1180 / 09.06.2011 
 
2. Οδηγός Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄οίκον"
α) Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος (Μάρτιος 2012)
β) Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος (Μάιος 2011)
 
3. Σύνολο Παραρτημάτων Προγράμματος 
 
4. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων
 
Για τις Τιμές Ζώνης ανά Περιφέρεια και Νομό επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών http://www.gsis.gr/ANTIKEIMENIKES_AXIES_2007/PERIFEREIES.html
 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
   
1. Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων ("Energy Performance of Buildings Directive", EPBD)
   
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 397/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση (EE L 126/21.05.2009)
   
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση(ΕΕ L158/24.6.2010)
   
4. Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 "για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης".
   
5. Νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19-5-2008) "Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις".
   
6. Ν.3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (ΦΕΚ 85/Α)
   
7. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων  (KENAK, Δ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 407)
   
8. Εγκύκλιος εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ
   
9. Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης,Περιβάλλοντος και Ενέργειας
   
10. Προεδρικό Διάταγμα αρ. 100  Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. (ΦΕΚ 177 A)
   
11. Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ" και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών
   
12. NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3943 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.»
   
13. Προεδρικό Διάταγμα 420/1987. «Για εγκαταστάσεις δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές»
   
14. Προεδρικό Διάταγμα 321/1988. Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές»
   
15. Νόμος 3175/2003. «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»
   
16. «Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
   
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ CE

 

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.