Για περισσότερες πληροφορίες:
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις,
πατώντας εδώ


17.01.2017
Ανάρτηση Μητρώου Αντλιών θερμότητας (τελευταία ανανέωση 17-1-2017)
15.05.2015
Νέα τηλεφωνική γραμμή αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον
14.02.2014
Αλλαγή τηλεφώνου αρωγής για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες”

Κατεβάστε:
Tον Οδηγό του Προγράμματος

Τα Παραρτήματα


Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια όπως περιγράφονται στην ενότητα ΠΟΛΙΤΕΣ -_ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «Επιλέξιμη Κατοικία» όπως και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.

Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει την πιστοληπτική του ικανότητα σε συνεργασία με την τράπεζα της επιλογής του που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας από τους συνιδιοκτήτες (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας– Παράρτημα ΙΙ) για:

  • τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα,
  • τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν,
  • το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες και θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται από το Πρόγραμμα,
  • την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή,
  • την τράπεζα στην οποία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ο εκπρόσωπος καθώς και όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίας.

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκύριων (Παράρτημα V).

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαπιστώσει ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η 1η ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου, βάσει της οποίας θα καθορισθούν

  • η ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου,
  • οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2),
  • η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων,
  • το αντίστοιχο κόστος των παρεμβάσεων και
  • η έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο, το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή του Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνει συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 100/30.09.2010 όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο.

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ θεωρούνται επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η αίτηση (Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής), που υποβάλλεται στο Πρόγραμμα. Οι εργασίες που εκτελούνται μέχρι την έγκριση της αίτησης πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του ωφελούμενου.


Σε κάθε περίπτωση για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

2010 © ΥΠΕΚΑ - Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  |  Χάρτης Ιστοχώρου |  Όροι Χρήσης
Βέλτιστη απεικόνιση με Mozilla Firefox 3.5 (και άνω) ή Internet Explorer 8 (και άνω)

       
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.